Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2011

nostress
możesz próbować najmocniej,
zrobić, co się da i powiedzieć, co się da,
ale czasem ludzie po prostu nie wracają.

July 25 2011

nostress
Zdziwiłabyś się, ile można sobie wybaczyć.

Zdziwiłbyś się, bez czego można żyć.
— House M.D.

July 14 2011

nostress
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób.
                                                                                                    
Nora Roberts
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia

July 13 2011

nostress
Zacząć jest łatwo, wytrwać jest sztuką.
Reposted frommorsik morsik viawilkstepowy wilkstepowy
nostress
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak "że można wytrzymać"
i w ogóle myśli się mocno o czym innym.

                                                                                                                            Agnieszka Osiecka
nostress
Tylko trzeba było to wszystko powiedzieć we właściwym momencie, ale niełatwo jest oznaczyć właściwy moment dla jakiejś rzeczy.
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
nostress
"Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują."
Reposted fromkaroluka karoluka viawilkstepowy wilkstepowy

July 12 2011

nostress
Rozmyślania i zastanawianie się nie mają żadnej wartości, człowiek nie postępuje przecież tak, jak sobie umyśli, tylko czyni każdy krok całkiem bez namysłu, wedle tego, czego akurat zapragnie serce.
— Hermann Hesse
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
nostress
To właśnie przez te kartki, filmy, muzykę mnożą się kłamstwa i złamane serca.
— 500 Days Of Summer
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
nostress

rzeczy, które już się wydarzyły nie wylatują z głowy od tak sobie

Reposted frommefir mefir viawilkstepowy wilkstepowy
nostress
Jeśli nawet zostanę zapisem w Twojej pamięci, jakąś datą, jakimś wspomnieniem, to i tak będzie to powrót do czegoś, co się tak naprawdę nie odłączyło. Po prostu się przesunęło na koniec kolejki osób istotnych. I przyjdzie taki dzień, być może po wielu latach, kiedy wyciągniesz – na kilka chwil – na początek kolejki i pomyślisz 'Tak, to ten...'

/Janusz Leon Wiśniewski/
nostress
podobno ludzie widzą to co chcą. niektórzy robią krok w tył i widzą ten sam obraz, co wiele lat temu. inni widzą, że padli ofiarą własnych kłamstw. jeszcze inni dostrzegają to, co zawsze było tak blisko.. pozostali uciekają, aby samych siebie nie widzieć.
Reposted fromgocha gocha viawilkstepowy wilkstepowy

June 22 2011

nostress
Chodzę po mieszkaniu i bluzgam sam do siebie.
Kurwa. Idź w pizdu.
Kurwa.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
nostress
Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.

nostress
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
nostress
najgorzej jest jak się coś zgubi. wiesz, telefon, kasę, albo takie tam, zaufanie
nostress

Dziwka to zawód.
Kurwa to charakter.
Suka to zachowanie.
Szmata to kwestia wyglądu.

nostress
Wiem wiem, wiem, że przesadzam, wiem. Ale chwilowo nie mam żadnego większego problemu, więc poprzesadzam sobie.
— ja (@22)

April 10 2011

nostress
Daj spokój to jest jakaś TRAGEDIA :P
nostress
Jak to dzieje, że człowiek wpada w jakąś dziwną pętlę własnych uczuć?
A raczej.. odczuć?
Na przemian atakują zewsząd napady radości, jest się pewnym, że ma się wkoło gromadę kochających ludzi,
trawa jest zieleńsza, niż powinna,
nie chce się nawet zabijać muchy brzęczącej koło firanki,
bo jest taka rozkoszna.
I nagle...
Patrze drugi raz przez to samo okno
i zdaje sobie sprawę, że kochają wtedy, gdy jest się im potrzebnym w celach użytkowych (o cokolwiek by nie chodziło),
zieleń za szybą staje się już monotonna,
a latające bzykadło samo ładuje się pod gilotynę z dłoni, bo właśnie wpadła na owe okno i jest to faktem wkurwiającym.
A może mówiąc prościej... dlaczego ludzie dostaję hormonalnych schiz?
Reposted bympakompabiempatafloxanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl